הגשת שאלות הבהרה

מכרז הדפסות- החלפת מערכת הדפסות

מספר מזהה: 4
 
פרטי מגיש השאלה
שאלות ההבהרה שלך
מחק