הגשת שאלות הבהרה

אבטחת מידע

מספר מזהה: 05-2020
 
פרטי מגיש השאלה
שאלות ההבהרה שלך
מחק