הגשת שאלות הבהרה

שכירת נכס עבור משרדי קנט באזור דרום

מספר מזהה: 06-2020
 
פרטי מגיש השאלה
שאלות ההבהרה שלך
מחק