לשאלות ובירורים יש לפנות אל: דנה מורי | אחראית רכש, מכרזים והתקשרויות טלפון 073-2263250 מייל [email protected]
מספר נושא סטטוס נוסח המודעה מסמכים להורדה הגשת שאלות הבהרה תאריך אחרון לשאלות הבהרה תאריך אחרון להגשה קישור להגשה מענה לשאלות הבהרה ועדכונים
05-2020 אבטחת מידע
05-2020 לקבלת שירותי ייעוץ בתחום אבטחת מידע וסייבר קנט עבור קנט - קרן לבטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
סגור 11/11/2020 08/12/2020 12:00 קישור להגשה
  • מענה לשאלות אינו זמין בשלב זה
06-2020 שכירת נכס עבור משרדי קנט באזור דרום

 

מכרז פומבי ממוכן מס' 06/2020
לשכירת נכס עבור קנט -
 קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

פתוח 21/12/2020 19/11/2021 12:30 קישור להגשה
  • מענה לשאלות אינו זמין בשלב זה
07-2020 הקמת ותחזוקת מערכת לניהול ידע
סגור 10/01/2021 16/02/2021 13:00 קישור להגשה
  • מענה לשאלות אינו זמין בשלב זה
4 מכרז הדפסות- החלפת מערכת הדפסות
סגור 16/04/2020 03/05/2020 13:41 קישור להגשה
  • מענה לשאלות אינו זמין בשלב זה
6 מכרז פומבי 01/2020 -הליך תחרותי נוסף
מכרז פומבי ממוכן מס' 01/2020
להתקשרות עבור רכישה, אפיון, יישום, הקמה, הדרכה והטמעה של מערכת הדפסות מעוצבות
עבור קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
הליך תחרותי נוסף
סגור 30/09/2020 09:00 קישור להגשה
  • מענה לשאלות אינו זמין בשלב זה
10 ייעוץ, תקשורת, אסטרטגיה ויחסי ציבור

מכרז פומבי מס' 01/2021
עבור קבלת שירותי ייעוץ, תקשורת, אסטרטגיה ויחסי ציבור
עבור קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ

סגור 13/07/2021 29/07/2021 12:30 קישור להגשה